เรียก HTTP API อย่างสะดวกด้วย Refit

Фото Christian Wiediger on Unsplash

Refit คืออะไร

Refit เป็น library ที่ทำให้เราสามารถเรียกใช้งาน HTTP API ได้ผ่าน interface ของ C# โดยที่เราไม่ต้องมาประกอบ URL/headers/body เองและ deserialize เองครับ

การใช้งาน

อันดับแรก ก็ติดตั้ง NuGet package ของ Refit ก่อนครับ เนื่องจากต้องการใช้แบบ HttpClientFactory เลยติดตั้งตัวนี้ตัวเดียวก็ได้

https://www.nuget.org/packages/Refit.HttpClientFactory/

เพื่อเป็นตัวอย่าง สมมติว่าผมจะเรียก Northwind API โดยมี API endpoint ที่จะเรียกอยู่ 3 ตัว คือ

GET /api/categories

โดย response และ body ของ POST เป็น application/json มีรูปแบบประมาณนี้

{
  name: "เครื่องดื่ม",
  description: "ชา กาแฟ น้ำผลไม้ น้ำอัดลม เบียร์ ฯลฯ",
}
Вход в полноэкранный режим Выйти из полноэкранного режима

จาก API ที่กำหนดมา เราต้องแปลงมันเป็น interface ก่อน ซึ่งก็จะคล้ายคลึงกับการเขียน method ใน Controller ของ ASP.NET Core อยู่มาก รูปแบบก็จะทำนองนี้ คิดว่าน่าจะพอจับรูปแบบได้ครับ

public class Category 
{
  public string name { get; set; }
  public string description { get; set; }
}

public interface INorthwindApi
{
  [Get("/api/categories"]
  Task<List<Category>> GetCategoriesAsync();

  [Get("/api/categories/{categoryId}"]
  Task<Category> GetCategoryAsync(int categoryId);  

  [Post("/api/categories")]
  Task AddCategoryAsync(Category newCategory);
}
Вход в полноэкранный режим Выход из полноэкранного режима

(การเขียน interface จะต้องใช้ method ที่ return Task หรือ Task<T> เสมอครับ เพราะ Refit ไม่รองรับการเรียก API แบบ synchoronous)

ถ้ามองจาก interface นี้ เราจะเห็นว่าถ้าเรามี interface นี้เราก็สามารถเรียกมันได้ตรง ๆ เลย และตัว Refit นี่เองก็จะเป็นตัวที่จัดการให้เราครับ ในที่นี้ จะใช้วิธีเรียกใช้โดยผ่าน DI ครับ ดังนั้นจึงต้องมีการ register service ก่อน โดยในส่วน ConfigureServices ใน Startup class ให้เพิ่มดังนี้ครับ

services.AddRefitClient<INorthwindApi>()
    .ConfigureHttpClient(
      c => c.BaseAddress = new Uri("https://northwind.now.sh/")
    );
Вход в полноэкранный режим Выход из полноэкранного режима

แค่นี้เราก็จะมี service INorthwindApi ที่สามารถ inject ไปใช้ใน Controller ได้แล้วครับ เช่นเราสามารถสร้าง Controller ประมาณนี้ได้

[Route("api/categories"]
public class NorthwindCategoryController : ControllerBase
{
  private readonly INorthwindApi _api;
  public NorthwindCategoryController(INorthwindApi api) 
  {
    _api = api;
  }

  [HttpGet]
  public Task<List<Category>> GetCategoriesAsync() 
    => _api.GetCategoriesAsync();

  [HttpGet("{categoryId}"]
  Task<Category> GetCategoryAsync(int categoryId) 
    => _api.GetCategoryAsync();

  [HttpPost]
  Task AddCategoryAsync(Category newCategory) 
    => _api.AddCategoryAsync(newCategory);
}
Вход в полноэкранный режим Выйти из полноэкранного режима

จะเห็นว่าการใช้ Refit เราก็ไม่ต้องยุ่งยากกับการใช้ HttpClient รวมถึงไม่ต้องจัดการเรื่องการ serialization/deserialization อะไรเลย

Оцените статью
devanswers.ru
Добавить комментарий