C++ dagi ma’lum bir o’zgaruvchi (variables)lar haqida.

C++ da o’zgaruvchilar soni ko’p. Biz shulardan 2 tasi ya’ni integer int va string string larni ko’rib chiqamiz.

O’zgaruvchilarga birinchi nom va keyin qiymat beriladi.
Masalan:

 int son = 10;
 string matn = "Akbar ";

Войти в полноэкранный режим Выход из полноэкранного режима

Integer so’zi inglizchadan (butun son yoki yahlit son)deb tarjima qilinadi. Demak int o’zgaruvchisi o’z ichiga faqat butun sonlarnigina oladi.

Masalan:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

  int yosh = 35 ;

  cout << yosh;

  return 0;
}
Войти в полноэкранный режим Выход из полноэкранного режима

String ya’ni string o’zgaruvchisi o’z ichiga faqat tekstlarni oladi. Stringga sonlarni ham yozsa bo’ladi, lekin unday hollarda sonlarni tekst shaklida ko’radi va sonlar ustidan matematik amallar bajarib bo’lmaydi.

Masalan:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

  string tekst = "Salom" ;

  cout << tekst;

  return 0;
}
Войти в полноэкранный режим Выход из полноэкранного режима

Оцените статью
devanswers.ru
Добавить комментарий