C # da tanlash tanlash operatorlari

Oy raqami kiritiladi shu oy raqami qaysi yilga tegishliligini topadigan dastur tuzing

int oy ;
oy = int.Parse(Console.ReadLine()!);
switch (oy)
{
  case ( 12 or 1 or 2):
  Console.WriteLine($"winter"); break;
  case ( 3 or 4 or 5):
  Console.WriteLine($"spring"); break;
  case ( 6 or 7 or 8):
  Console.WriteLine($"summer"); break;
  case (9 or 10 or 11):
  Console.WriteLine($"autumn"); break;
  default : Console.WriteLine
($"Oy raqamini xato kiritdingiz"); break;

}


Console.WriteLine(
 oy switch 
{ ( 12 or 1 or 2)=> "winter",
  ( 3 or 4 or 5)=> "spring",
  ( 6 or 7 or 8)=> "summer",
  (9 or 10 or 11)=>"autumn",
  _=> "Oy raqamini xato kiritdingiz",

}
);

Вход в полноэкранный режим Выход из полноэкранного режима

Оцените статью
devanswers.ru
Добавить комментарий